Kontakt:

 

Anette Berthelsen
Vestervangen 34
8370 Hadsten
Telefon: 2166 3695
Mail: anette@virketrang.dk

 

Anders Stig Berthelsen
Vestervangen 34
8370 Hadsten
Telefon: 2448 8517
Mail: anders@virketrang.dk